Yaşlılara sunduğumuz hizmetlerdeki temel amacımız, onların kendilerine yetebilen mutlu bireyler olmalarını sağlamaktır. Kuruluşumuzda kalan yaşlılarımız yaşamlarını sürdürürken onların;

Sosyal hayata katılımlarını sağlamak,

Üretkenliklerini sürdürebilmelerine ortam hazırlamak,

Sanatlaş, zihinsel ve psiko- motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak,

Kuşaklar arası bağların kopmamasına destek olmak,

Ve yaşayabilecekleri tüm sorunlar karşısında psikolojik destek sunarak bu sorunlardan etkilenme oranlarını en aza indirmek, hedeflerimizdir.